Huutaminen

Jos kahdella huutajalla on samanarvoinen maksimihuuto, on voittaja se, jonka huuto oli annettu aiemmin. Huutohistoriassa toiseksi tulleen huutajan huuto näyttäytyy -1 EUR.

Kun maksimihuuto on saavutettu, huudon antaja saa tästä ilmoituksen sähköpostissa. Huomioi, että sähköpostiviestiä ei lähetetä, jos joku toinen huutaja on antanut korkeamman huudon.

Jokaisella kohteella on tarkka sulkeutumisaika. Jos kohteeseen annetaan huuto viimeisen kolmen (3) minuutin aikana, sulkeutumisaikaa jatketaan uudestaan kolmella (3) minuutilla. Näin jatketaan niin kauan, kunnes kolmen minuutin sisään ei tule enää uutta huutoa. Tämän avulla kaikille annetaan mahdollisuus voittaa kohde. Kohteen sulkeuduttua, korkeimman huudon antajalle lähetetään tieto sähköpostilla.